نمایش دادن همه 3 نتیجه

اسپلیتر (نویزگیر) چیست؟

نویزگیر یک دستگاه معمولا کوچک سفید رنگ است که دارای سه عدد پورت میباشد ک شامل یک عدد پورت ورودی و دو عدد پورت خروجی است.

کاربردنویزگیرچیست؟

دلیل ساخت نویز گیر این است که مردم بدون به وجودآمدن مشکل به اینترنت وصل بشوند یا بدون مشکل باتلفن صحبت کنند،ازآنجایی که سیگنالADSLوسیگنال تلفن هیچ ربطی به یکدیگر ندارند باعث تداخل باهم وبروزمشکل می شود،برای مثال اگروسط کار به اینترنت وصل باشید و کارکنید ممکن است تلفن شما زنگ بخورد و اینترنت شما قطع بشود یا مثال دیگر اگر تلفن شما زنگ بخورد و به اینترنت متصل باشیددرحین مکالمه ممکن است صدای نویز رابشنوید

نکات مهم درخرید نویزگیر:

برای خریداسپلیترمناسب بایدبه نکاتی ازقبیل قدرت آن درجلوگیری ازایجاداختلال و نویز و عدم قطعی اینترنت در حین استفاده از اینترنت و تلفن به صورت همزمان توجه شود.

نتیجه گیری:

نویزگیرازین جهت ساخته شد تاازبروزموارداحتمالی بالاجلوگیری شودومردم درحین انجام کاربااینترنت یا تلفن یامثال های مشابه دچار مشکل نشوند.

ما درفروشگاه آریاالکتریک به شماخریدبهتروکیفیت قابل قبول محصولاتمان راپیشنهاد میدهیم.